Habits

Psychologists say 68 percent of people miss out on opportunity simply because they are not awake to it! Most people are in a coma of routine, habit, and schedule.
– Lisa Jimenez

Do you feel that there is a lot more out there? Maybe you miss out on a lot of opportunities because your choice is not to see it. It’s so easy to have the same routine every day, you go to work, you go home, you go to the gym, you sit in front of the TV and wonder why nothing is happening in your life. If you ask for something you usually get some sort of a sign if you are open to it. So be awake and see what’s in front of you and grab it.

Get inspirational emails every week 

___________________________________

Psykologerna säger att 68 procent av människorna missar en möjlighet bara därför att de inte är vakna för det!
De flesta människorna är i koma av rutin, vanor och schema.
– Lisa Jimenez

Känner du att det finns så mycket mer ute där? Kanske missar du en möjlighet för ditt val är att inte se det. Det är så enkelt att ha samma rutin varje dag, du går till jobbet, går hem, går till gymmet, sitter framför tv:n och undrar sen varför inget händer i ditt liv. Om du ber om något så får du oftast en hint bara du är öppen för det. Så vakna upp och se vad som finns framför dig och grabba tag i det.

Få inspiration direkt till din mail

blogg3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s