Take one

Första tagningen!
Utvärdera sina vinster och förluster för veckan är avgörande för att bygga ett framgångsrikt företag.
Lördag är alltid en dag för eftertanke för mig.
Jag frågar mig dessa 3 frågor:
1. Om jag vinner den här veckan? Har jag följt min handlingsplan ??
2. Om jag förlorar den här veckan? Var det något jag kunde ha gjort bättre⁉
3. Vad jag kommer att ändra för att få bättre⁉
Jag kommer aldrig att ta min verksamhet för givet eftersom jag vet framgång är ständig tillväxt!
Är du redo att utvärdera dina vinster och förluster⁉
__________________________________________________
Take one!
Evaluating your wins and losses for the week is crucial for building a successful business.
Saturday is always a day of reflection for me.
I ask myself these 3 questions:
1. Where did I win this week? Did I follow my action plan??
2. Where did I lose this week? Was there something I could have done better⁉
3. What am I going to change to get better⁉
I won’t ever take my business for granted because I know success is constant growth!
Are you evaluating your wins and losses⁉

jillsiren%2fk300001%2fkickstart30_socialmedia5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s